سوابق تحصیلی

کاردانی نقشه کشی معماری

گرایش نقشه کشی معماری

موسسه/دانشگاه: دانشکده فنی باهنر

کارشناسی معماری

گرایش معماری

موسسه/دانشگاه: دانشگاه آزاد بندرعباس

کارشناسی ارشد مهندسی معماری

گرایش معماری

موسسه/دانشگاه: دانشگاه آزاد قشم

مهارت‌ها

مجری مسلط به اجرای کلی ساختمان

100%

autodesk revit architecture

60%

Microsoft Office

80%

نرم افزار متره و برآورد آلفاکاران

100%

Adobe Photoshop

60%

SketchUp

80%

AutoCAD

100%

مشاوره و طراحی و اجرا پروژه های عمرانی

100%

طراحی نقشه های فاز ١ و ٢ معماری

100%

طراحی و اجرای معماری داخلی و دکوراسیون

100%

متره و براورد و مسائل دفتر فنی

100%

فهرست بها و متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی

100%

طراحی معماری

100%

سوابق شغلی

سرپرست کارگاه پلسازی

شرکت: راه سازی و پلسازی دشت آذر بنای جنوب

نقشه کش معماری و سازه

شرکت: دفتر فنی مهندسی ره بین

طراح،نقشه کش معماری و سازه

سازمان/نهاد: اداره کل نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس استان هرمزگان

معمار،طراح ارشد

شرکت: استودیو معماری این فرم

نایب رئیس هیئت مدیره و امضاء دار

شرکت: ساختمانی نوین سازه پایای بندر

عضوهیئت مدیره

شرکت: ساختمانی ویژه ساز بندر

مهندس معمار

شرکت: مهندسین مشاور معمار سازه پارسیان

مالک،سرمایه گذار،طراح و مجری

خود اشتغال

مترور و آنالیزور ابنیه

شرکت: مهندسین مشاور طرح راز نقش

طراح،نقشه کش معماری و سازه

شرکت: مهندسین مشاور پارک ساران

زبان

انگلیسی

مهارت خواندن

40%

مهارت نوشتن

40%

مهارت گفتاری

40%

مهارت شنیداری

40%

پروژه‌ها

دوره ها و گواهینامه ها

متره برآورد ساختمان با نرم افزار تدبیر و اکسل

موسسه: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان

بهسازی و مقاوم سازی سازه ها و آزمایشات غیر مخرب بتن

موسسه: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان

آشنایی با سازه های فضاکار

موسسه: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان

مهندسی متره و آنالیز قیمتهای جدید و ستاره دار

موسسه: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان

کاربرد FRP در سازه

موسسه: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان

روشهای نوین بهسازی و تحکیم خاک در شهر بندرعباس

موسسه: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان

صفحه گسترده ها

موسسه: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان

ICDL

موسسه: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان

جزئیات اجرایی ساختمان

موسسه: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان

Adobe Photoshop

موسسه: سازمان آموزش پرورش استان تهران

تحقیقات

سایر: استارت آپی در حوزه خدمات فنی و مهندسی

توضیحات: استارت آپی نوپا

تماس با من